Dorpsbelang Geesteren Lo0go Bollen

Nieuws Stichting Dorpsbelang Geesteren

Dorpsbelang Geesteren Facebook Dorpsbelang Geesteren Twitter RSS feed Dorpsbelang Geesteren Nieuws

Nieuwsbrief MijnGeesteren 2030, augustus 2017

04-08-2017

Eind maart zijn de plannen voor MijnGeesteren 2030 voor een volle aal Kottink gepresenteerd.

Sindsdien is er al weer behoorlijk wat werk verzet. Middels een nieuwsbrief praat men u bij.

 

Oproep tot bijwoning commissievergadering gemeenteraad

28-06-2017

De commissie Samenleving en Bestuur komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 4 juli 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Tubbergen. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.
Punt 9 van de agenda gaat over de doorontwikkelingen van de vestigingen van de bibliotheken in Geesteren en Albergen. 

 

Nieuws Project Planvorming Engbertsdijksvenen

12-06-2017

Maandagavond 3 juli is er weer een algemene informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de stand van zaken. Deze avond wordt georganiseerd door het Kernteam van het project Planvorming Engbertsdijksvenen en Staatsbosbeheer. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

 

Veranderingen Huisartsenpraktijk Geesteren

08-05-2017

Per 1 mei 2017 is de huisartsenpraktijk in Geesteren overgenomen door de dokters Bolk en  Van den Berg.

Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe website is met veel mogelijkheden.AED GeesterenDuurzaam Geesteren