Dorpsbelang Geesteren Lo0go Bollen

Nieuws Stichting Dorpsbelang Geesteren

Dorpsbelang Geesteren Facebook Dorpsbelang Geesteren Twitter RSS feed Dorpsbelang Geesteren Nieuws

Veranderingen Huisartsenpraktijk Geesteren

08-05-2017

Per 1 mei 2017 is de huisartsenpraktijk in Geesteren overgenomen door de dokters Bolk en  Van den Berg.

Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe website is met veel mogelijkheden.

Engbertsdijksvenen: op weg naar duidelijkheid

20-04-2017

Ruim 90 geïnteresseerden bezochten woensdagavond 12 april in zaal Waaijer in Langeveen een informatieavond over de plannen voor Engbertsdijksvenen. Op initiatief van Dorpsbelang Geesteren, Plaatselijk Belang Bruinehaar en de Dorpsraad Langeveen is deze bijeenkomst voor alle inwoners van de dorpen rond het natuurgebied georganiseerd. Directe aanleiding is het project ‘Planvorming Engbertsdijksvenen’ dat in opdracht van provincie Overijssel in maart van start is gegaan. Doel van dit project is duidelijkheid scheppen over de maatregelen die in het gebied genomen moeten worden. Onafhankelijk voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie, Erik Back, hield een presentatie. Hij stond stil bij wat er de afgelopen jaren gebeurd is en informeerde de aanwezigen over de huidige stand van zaken. 

Informatieavond veiligheid en inschakelen hulpdiensten 112

11-04-2017

Informatieavond veiligheid en inschakelen hulpdiensten 112
Geesteren - Op dinsdag 18 april as. wordt er een informatieavond gehouden over de  Veiligheidsregio Twente en Stichting Dorpsbelang Geesteren.

Uitnodiging Informatieavond over gebiedsproces Engbertsdijksvenen

05-04-2017

Stichting Dorpsbelang Geesteren, Plaatselijk Belang Bruinehaar en de Dorpsraad Langeveen  houden op woensdag 12 april een gezamenlijke informatieavond over het gebiedsproces Engbertsdijksvenen. AED GeesterenDuurzaam Geesteren